PP Afaada (Boyolali)

Yayasan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Jogjakarta pada bulan Oktober 2015 menerima wakaf tanah seluas lebih kurang 5000 meter persegi di Dusun Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran didirikan oleh KH. Mufid Mas’uddan Ny.Hj. Jauharoh binti K.H. Muhammad Munawwir pada tahun 1975 di dusun Candi, Ngaglik, Sleman Jogjakarta.

Pada periode awal, Pesantren Sunan Pandanaran hanya menyelenggarakan dua program pendidikan; Takhassus Tahfidz Al-Qur’an (Huffadz) dan Madrasah Diniyyah Al-Qur’an (MDA) Sunan Pandanaran. Akhir dekade 1980-an, Pesantren Sunan Pandanaran mulai menyelenggarakan pendidikan formal yakniMadrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Sunan Pandanaran. Saat ini Pesantren Sunan Pandanaran telah memiliki unit lembaga pendidikan lengkap, mulai jenjang PAUD, TK, MI,Mts, MA, hingga Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).

Untuk memperluas cakupan dakwah, Pesantren Sunan Pandanaran membuka cabang pesantren di beberapa daerah. Pertama, cabang Pondok Pesantren Al Baidlowi di Srandakan Kabupaten Bantul. Kedua Pondok Pesantren Sunan Pandanaran II di Bayat Kabupaten Klaten. Ketiga Pondok Pesantren Al Jauhar di Semin Kabupaten Gunung Kidul. Dua cabang pertama fokus menyelenggarakan program tahfidz al-Qur’an. Sementara cabang Pesantren Al Jauhar selain membuka kelas tahfidz juga menyelenggarakan pendidikan formal mulai jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA). Saat ini santri yang menimba ilmu di seluruh unit lembaga pendidikan Pesantren Sunan Pandanaran dan cabangnya lebih dari 5000-an santri.

VISI & MISI

“Mencetak generasi Islam sholih-sholihah, berakhlak mulia, mandiri dan berintegritas, memiliki kecerdasan intelektual – kecerdasan spiritual -kecerdasan emosional yang seimbang,serta memiliki nasionalisme kebangsaan yang kuat”.

PENDIDIKAN UMUM

Memasuki tahun kedua, Pondok Pesantren Afaada mulai membuka program pendidikan formal untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nama SMP Pesantren Afaada. dan pada tahun kelima, Pondok Pesantren Afaada mulai membuka Sekolah Menengah Atas dengan nama SMA Pesantren Afaada.

Unit pendidikan formal ini diproyeksikan sebagai sebuah lembaga pendidikan terpadu. Mengkombinasikan sistem pendidikan pesantren dan sekolah umum dalam bingkai pendidikan model pesantren. Seluruh santri peserta didik wajib tinggal di pesantren. Selain belajar di sekolah, santri juga harus belajar ilmu agama. Selebihnya mereka akan berlatih menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Kurikulum pendidikan SMP dan SMA Pesantren Afaada memakai standar kurikulum nasional Kementrian Pendidikan. Alokasi waktu untuk pendidikan formal dimulai pagi hari pukul 07.00 – 13.00 siang. Tambahan materi pelajaran dalam konten muatan lokal yang diwajibkan di SMP Pesantren Afaada adalah Bahasa Jawa dan muhadatsah Bahasa Arab.

PENDIDIKAN Al-QUR’AN

Pondok Pesantren Sunan Pandanaran sedari awal masyhur sebagai pesantren al-Qur’an. Pondok Pesantren Afaada sebagai cabang juga berusaha menapaki jejak pesantren induk dengan memberi porsi perhatian lebih pada bidang pengajian al-Qur’an. Dengan tanpa mengesampingkan bidang kajian keilmuan lain.

Sistem pengajian al-Qur’an di Pondok Pesantren Afaada mengadopsi model tahfidz berjenjang. Bagi santri yang dibimbing mampu menghafal 10 juz plus surat-surat pilihan selama tiga tahun masa pendidikan. Waktu yang digunakan untuk pengajian al-Qur’an setiap a adalah ba’da sholat subuh dan ba’da sholat maghrib berjamaah.

Ditambah tartilan berjamaah membaca surat-surat pendek (juz amma) setiap selesai shalat duha sebelum masuk kelas. Sistem pengajaran al-Qur’an harian untuk kelas satu memakai model talaqqi-musyafahah. Dengan metode seperti ini santri akan lebih cepat menguasai kecakapan membaca al-Qur’an yang baik dan benar sesuai qoidah tajwid sekaligus memudahkan mereka menghafal juz amma. Untuk kelas dua dan tiga santri diarahkan untuk menghatamkan qur’an binadhri 30 juz, mengenal bacaan-bacaan ghorib dan sekaligus mulai menghafal.

PENDIDIKAN DINIYYAH

Program pendidikan diniyyah didesain untuk melengkapi kecakapan keilmuan santri dalam bidang ilmu-ilmu agama. Waktu pelajaran diniyyah mulai pukul 20.00 – 22.00 setiap hari kecuali malam jumat dan malam ahad atau 5 hari dalam seminggu. Ditambah pengajian wetonan/bandongan sebelum sholat maghrib.

Sebagai follow up dan tanggung jawab moral kelembagaan, Yayasan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran memutuskan tanah wakaf yang berlokasi di Dusun Bakalan Kecamatan Ampel Boyolali tersebut dibuka untuk cabang keempat dengan nama Pondok Pesantren Afaada. Setahun pasca serah terima tanah wakaf dan persiapan pembangunan infrastruktur pesantren, pada bulan januari 2016 Pesantren Afaada resmi beroperasi untuk kegiatan ta’lim wa ta’allum. Pada satu tahun pertama, Pondok Pesantren Afaada mulai menyelenggarakan program pendidikan tahfidz 30 juz khusus untuk santri putra.

EKSTRA KURIKULER

Kegiatan ekstra kurikuler disediakan alokasi waktu setiap hari Jum’at, Sabtu dan Minggu. Ekstra kurikuler wajib adalah pramuka, selebihnya adalah pilihan siswa. Daftar ekstra kurikuler pilihan siswa:

 • Sholawat/rebana
 • Kelas olimpiaade
 • Klub studi Bahasa Arab
 • Klub Studi Bahasa Inggris
 • Drumband
 • Qiroah
 • Karya Ilmiah Remaja (KIR)
 • Khitobah tiga Bahasa
 • Olah raga (sepakbola, voli, dll)
 • Tata boga

KURIKULUM DINIYAH

Mata Pelajaran Kelas IKelas IIKelas III
Tauhid/AkidahAqidatul AwwamJawahirul kalamiyahKhoridatul Bahriyah
AkhlakAkhlak lil banin dan akhlak lil Banat IAkhlak lil banin dan akhlak lil Banat IIAkhlak lil banin dan akhlak lil Banat III
FiqihFasholatan aplikatif
Safinah
Risalatul Makhid (khusus putri)
Taqrib ITaqrib II
HaditsTematikArbain NawawiyahSyarah Arbain Nawawiyah
NahwuNahwu Wadhih
Jurumiyah
‘imrithy I‘Imrithy II
ShorofShorof Krapyak IShorof Krapyak IIShorof Krapyak III (Qowa’idul I’lal)
TajwidTuhfatul AthfalHidayatul MustafidJazariyah
TarikhNurul Yaqin INurul Yaqin IITarikh Khulafaturrasyidin
‘Ulumul Qur’anZubdatul itqon IZubdatul itqon II

KEGIATAN SANTRI

Harian

JamKegiatan
03.00-04.00Bangun pagi dan sholat tahajud berjamaah
04.15-04.30Sholat subuh berjamaah
04.30-05.45Pengajian AL-Qur’an
05.45-06.45Mandi, makan, dan persiapan sekolah
06.30-07.00Sholat dhuha dan tartilan berjamaah
07.10-13.00KBM sekolah
13.00-14.45Makan siang dan istirahat siang
14.45-15.30Sholat Asar berjamaah
15.30-17.00Jam belajar/mujahadah/kegiatan eskul
17.00-18.00Persiapan dan sholat Maghrib berjamaah
18.00-19.30Pengajian AL-Qur’an dan sholat ‘Isya’ berjamaah
19.30-20.00Makan malam
20.00-22.00Pengajian diniyah
22.30-03.00Istirahat tidur

Mingguan

 • Dibaan/hadroh
 • Mujahadah Jum’at pagi (al-Kahfi)
 • Khitobiyah
 • Ro’an (kerja bakti)

Bulanan / tahunan

 • Mujahadah rutin (malam Rabu legi)
 • Khitobiyah akbar
 • Khataman AL-Qur’an
 • PSB (penerimaan santri baru)
 • PHBI (Peringatan Hari Besar Islam)
 • Pelatihan BTAQ metode yanbu’a
 • Ijazah kitab Dalailul Khoirot

SYARAT PENDAFTARAN

 • Foto berseragam putih, latar belakang merah
 • Kartu keluarga (KK)
 • Akta kelahiran
 • KTP orangg tua
 • Surat keterangan NISN
 • Sertifikat kejuaraan (Jika memiliki)
 • Kartu BSM/KIP/PKH,dll (jika memiliki)

BIAYA ADMINISTRASI

 • Pesantren
RincianSMPSMA
PendaftaranRp. 200.000Rp. 200.000
Pemakaian Kasur***Rp. 250.000Rp.250.000
Pemakaian ranjang***Rp. 250.000Rp. 250.000
Pemakaian almari dan rak***Rp. 175.000Rp.175.000
Administrasi, tabungan, layanan komunikasi, dll***Rp. 100.000Rp. 100.000
Dana UKS**Rp. 200.000Rp. 200.000
Makan 3x dan air minum*Rp. 300.000Rp. 300.000
Syahriyah pesantren*Rp. 150.000Rp. 150.000
Khotmil Qur’anRp.Rp.
Sub totalRp. 1.650.000Rp. 1.650.000
 • Sekolah (SMP/SMA)
RincianSMPSMA
Dana pengembangan Pendidikan***Rp. 1000.000Rp. 1000.000
Mosba***Rp. 250.000Rp. 250.000
Seragam olah ragaRp. 150.000Rp. 150.000
Seragam almamaterRp. 250.000Rp. 250.000
Pengadaan buku pegangan siswa**Rp. 400.000Rp. 500.000
Dana kegiatan siswaRp. 500.000Rp. 500.000
ITT sekolahRp. 100.000Rp. 100.000
Sub totalRp. 2.650.000Rp. 2.750.000
** selama di pesantren
** setiap tahun
*setiap bulan
 • Infaq pembangunan pesantren
 1. Rp. 1.000.000
 2. Rp. 2.000.000
 3. > Rp. 2.000.000
 • Biaya setiap bulan
RincianSMPSMA
ITT Sekolah*Rp. 100.000Rp. 100.000
Makan 3x dan air minum*Rp. 300.000Rp. 300.000
Syahriah*Rp. 150.000Rp. 150.000
Sub TotalRp. 550.000Rp. 550.000

Total biaya masuk SMP : Rp. 4.275.000+infaq

Total biaya masuk SMA: Rp. 4.375.000+Infaq

Calon santri dinyatakan diterima setelah menandatangani surat perjanjian & pembayaran minimal 50% (Rp. 2.700.000)

 • Kuota

Untuk jenjang SMP masing-masing putra dan putri memiliki kuota sebanyak 3 kelas. Untuk jenjang SMA masing-masing putra dan putri memiliki kuota sebanyak satu kelas (periode tahun ajar 2022/2023).

Alamat: PP. Afaada, Bakalan, Tanduk, Ampel, Boyolali

Brosur Penerimaan Santri Baru (PSB) Afaada: https://drive.google.com/file/d/1YFO5WEvnuyZoOGsk_QbNzjG4e2HFi-6O/view?usp=sharing

Narahubung
No. Telp/Wa    : 0858-0294-2416 (TU asrama putra) – 0858-0294-2433 (TU asrama putri) – 0856-0198-2553 (TU sekolah)
e-mail              : afaadaboyolali@gmail.com
website            :www.afaada.id
facebook         : ponpes afaada
Instagram        : ponpes_afaada
Youtube          :Afaada TV
Paskibra Santri Putri
staf, guru, dan santri
Pengajian Al-Qurán
Out Bond Santri Putra